నేను కోర్టుకు వస్తా.. లొంగిపోతా అని చెప్పిన మోనిత

Karthika Deepam 13 Sep Today Episode : మోనిత బతికే ఉంది అని కోర్టులో చెప్పిన కార్తీక్.. కోర్టులో లొంగిపోతా అని దీపకు చెప్పిన మోనిత.. కోర్టుకు మోనిత, దీప బయలుదేరుతుండగా?
Karthika Deepam 13 Sep Today Episode : మోనిత బతికే ఉంది అని కోర్టులో చెప్పిన కార్తీక్.. కోర్టులో లొంగిపోతా అని దీపకు చెప్పిన మోనిత.. కోర్టుకు మోనిత, దీప బయలుదేరుతుండగా?

Latest News