జానకికి వార్నింగ్ ఇచ్చిన వైజయంతి..

మరోవైపు చిక్కుల్లో వైజయంతి కూతురు.. జ్ఞానాంబను ఇంటికి పిలిచి..

జానకి చదువు విషయం చెప్పిన వైజయంతి

పెళ్లికి ముందు నాకు ఈ విషయం తెలియదు..

నన్ను ఎలాంటి స్థితిలోకి నెట్టేశావు అన్నయ్య..

అత్తయ్య గారి కోపాన్ని కూడా ఎదుర్కోవాలి..

ఇంతలో అటువైపు వెళ్తున్న జానకి.. వైజయంతి..

వైజయంతి ఇంటికి జ్ఞానాంబ వస్తుంది