మోనితను చంపాడని కోర్టులో శిక్ష ఖరారు..

సౌందర్య గారు సాక్షి కన్నా ప్రతిసాక్షి ముఖ్యం అన్నారు..

కార్తీక్ ఒక అనుమానపు మొగుడు అని అన్న లాయర్

దీపను తన రూమ్ కు లాక్కెళ్లిన మోనిత

ఇప్పుడు నువ్వు బంగ్లాకు చేరావు. నేను ఈ షెడ్డుకు ..

మోనిత చేతుల్లోంచి గన్ లాక్కున్న దీప

కోర్టుకు వచ్చిన దీప..