కార్తీక్ ను జైలుకు పంపించి.. దీపను దూరం చేయడం కోసమే ఈ ప్లాన్ వేసిన మోనిత.. త్వరలో దీపను చంపించి

పిల్లలు, దీప.. కార్తీక్ ను చూడటానికి వస్తారు

కార్తీక్.. తిట్టి వెళ్లిపోయాక కత్తితో గాయం చేసుకొని ఇల్లు వదిలి పారిపోయిన మోనిత

కార్తీక్ ఫోటోను చూస్తూ మైమరిచిపోయిన మోనిత

దీర్ఘంగా కార్తీక్ గురించి ఆలోచిస్తున్న సౌందర్య

దీప నేల కింద పడుకోవడం ఇద్దరు పిల్లలు చూసి షాక్ అవుతారు

కార్తీక్.. తిట్టి వెళ్లిపోయాక కత్తితో గాయం చేసుకొని ఇల్లు వదిలి పారిపోయిన మోనిత

పిల్లలను తీసుకొని పోలీస్ స్టేషన్ కు బయలు దేరిన దీప