మళ్లీ ఏదో ప్లాన్ వేసిన మోనిత.. ఈరోజు రాత్రి కల్లా ఆ పని జరిగిపోవాలని

ఈరోజు రాత్రి కల్లా ఆ పని జరిగిపోవాలని రత్నసీతకు చెప్పిన మోనిత

మోనిత బతికే ఉందని కార్తీక్ కు చెప్పిన దీప

కార్తీక్ కు చాయ్ ఇచ్చి చేతులు టచ్ చేసిన మోనిత

తనను ఎలాగైనా వెంటాడి వేటాడి తీసుకొచ్చి.. మీరు ఉన్న ప్లేస్ లో నిలబెడతాను. దీప..

కార్తీక్, మోనిత రిలేషన్ షిప్ గురించి భారతిని ప్రశ్నించిన ఏసీపీ

కార్తీక్ రిలీజ్ గురించి అడ్వకేట్స్ తో ఫోన్ లో మాట్లాడిన సౌందర్య

అంత టైమ్ లేదని రత్నసీతకు చెప్పిన మోనిత