తాను బతికే ఉన్నానన్న విషయం కార్తీక్ కు మోనిత చెప్పేస్తుందా? కార్తీక్ ను పోలీస్ స్టేషన్ లో చూడలేక..