మోనితను రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకోవడం కోసం కార్తీక్ ప్లాన్? మోనిత..

వేరే పోలీస్ తో చెబుతుంది రత్నసీత. సీరియస్ గా ఉన్నట్టుంది.. చూడు..

డాక్టర్ బాబు జైలు నుంచి రిలీజ్ అవుతాడా?