రత్నసీతే మోనితకు సాయం చేస్తోందని ఏసీపీ

మోనితను రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్న

నిరపరాధికి శిక్ష పడదు డాక్టర్ బాబు..

కోర్టుకు బయలుదేరిన ఆనంద రావు, సౌందర్య

మోనిత డాక్టర్ లా రెడీ అయి.. ఆసుపత్రికి..

ఆసుపత్రికి వెళ్లిన దీప.. డాక్టర్ బాబు

పెళ్లి కోసం రెడీ అయిన మోనిత.. వద్దని వారించిన రత్నసీత

సౌందర్య, ఆనంద రావు ఇద్దరూ కారు