ఇంటింటి గృహలక్ష్మి సీరియల్ లేటెస్ట్

నాకు చాలా చిన్నతనంగా అనిపించింది ప్రేమ్ అంటుంది శృతి

తులసి ముడుపులో ఏం రాసి ఉందో చదివి షాక్ అయిన సామ్రాట్..

సామ్రాట్ కు మాత్రం తులసి ఆ ముడుపులో ఏం కట్టిందో తెలుసుకోవాలని అనుకుంటాడు

తులసి గారు పుట్టిన ఊరు ఏంటో తెలుసుకోవడం పెద్ద విషయం ఏం కాదు అని అనుకుంటాడు సామ్రాట్