సీఐడీ విచారణకు నారా లోకేష్ హాజరు.. విచారణ తర్వాత అరెస్ట్ చేస్తారా ?