బికినీ వేయాలన్నా.. అందాలు ఆరబోయాలన్నా.. తనకు ఉన్న ఏకైక ఆప్షన్

బికినీ వేసుకొని దాని మీద డాట్స్ ఉన్న ఒక పొడవైన డ్రెస్

ఏదైనా శ్రీముఖి శ్రీముఖే..

తాజాగా శ్రీముఖి.. గోవాకు హాలీడే టూర్ కు చెక్కేసింది

తన ఎద మీద ఒక పచ్చని ఆకును పెట్టుకొని ఫోటోలు దిగింది