శరీరంలో రాశులు, గ్రహాల స్థానాలు మీకు తెలుసా ?

0
Advertisement

విశ్వంలో అనేక రహస్యాలు. అనంతమైన ఈ విశ్వంలో అనేక నక్షత్రాలు, గ్రహాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మన సౌర మండలంలో ఏయే నక్షత్రాలు, గ్రహాలు మనపై అంటే భూమిపై, మానవుని పై ప్రభావం చూపిస్తాయో వాటి గురించి మన పెద్దల అనేక రహస్యాలను తెలియజేశారు. అదేవిధంగా ఆయా గ్రహాలు, నక్షత్రాలు అవి మన శరీరంలోని ఆయా స్థానాలపై చూపించే ప్రభావాన్ని కనుగొన్నారు. ఈరోజు మనం శరీరంలోని ఏ భాగం ఏ గ్రహానికి, ఏ రాశికి సంబంధమో తెలుసుకుందాం… మానవుని శరీరంలో కాలపురుషుని అంగములు లగ్నము నుండి మొదటి ఆరు రాశులు కుడివైపు భాగమును,ఏడవరాశి నుండి పన్నెండో రాశి వరకు ఎడమవైపు భాగమును చూడవలెను.

ఆయారాశుల్లో పాపగ్రహాలు కాలపురుషుని ఏశరీర భాగమున్న స్ధానంలో స్ధితి నొందాయో, లగ్నాదిగా అదే అంగభాగంలో కూడ పాపాగ్రహాలు చేరి ఉన్నప్పుడు అట్టి అంగం బలహీనపడి వ్యాధిగ్రస్ధమవుతుంది. దీనికి గ్రహా కారకత్వాదులను కూడ అన్వయించి చూడాలి. జాతకుని శరీరభాగములలో ఏభాగం పరిపుష్టి కలిగి ఉండునో, ఏభాగం బలహీనంగా ఉండునో,ఆయా రాశులయందు ఉన్న గ్రహాముల శూభా శుభములను బట్టి తెలుసుకోవచ్చు. కాలపురుషుని అవయవ విభాగము మేషాది రాశుల నుంచి చూచినట్లుగానే జాతకుని అవయవ విభాగము లగ్నము నుండి చూడవచ్చును.

రాశులరీత్యా శరీరభాగాలు

‘‘ మేషోశ్శిరోదవదనం వృషబో విధాతః
వక్షోభవేనృమిధునం హృదయం కుళీరం.
సింహస్ధదోధరమదో యువతిః కటిశ్చ.
వస్తిస్తు లాభృదదేవమేహ నమష్టమస్యాత్.
దన్వీచస్వాదూరుయుగం నక్రోజానుయుగంత
జంగద్వయంచ కుంభస్యా త్పాత ద్వితీయ మత్స్యభం’’

మేషరాశి:-శిరస్సు,మెదడును, వృషభరాశి- ముఖాన్ని,గొంతు, మెడ, టాన్సిల్స్, కన్నులు, ముక్కు, నాలుక, వేళ్ళగోళ్ళు
మిధునరాశి- ఉదరాన్ని,చేతులు,చెవులు,
కర్కాటకరాశి- హృదయం,స్తనాలు,ఊపిరితిత్తులు
సింహారాశి- పొట్ట,గుండె,వెన్నుపూస,
కన్యారాశి- నడుం,చిన్నప్రేవులు,ఆహారనాళం,
తులారాశి- పొత్తికడుపు,మూత్రపిండాలు,
వృశ్చికరాశి- జననాంగాలు,(బాహ్య జననేంద్రియాలు)
ధనస్సు రాశి- తొడలు,తుంట,
మకర రాశి – మోకాళ్ళు,
కుంభరాశి- పిక్కలు,చీలమండలు,
మీనరాశి- పాదాలు.

గ్రహాలు శరీరభాగాలు

రవి- శిరస్సు,హృదయం, కుడికన్ను, ఉదరం, ఎముకలు.
చంద్రుడు- ఎడమకన్ను,శరీరంలోని ద్రవాలు,స్త్రీల పునఃఉత్పత్తి అంగాలు,
కుజుడు- ఎముకలలో మజ్జ, హిమోగ్లోబిన్, పిత్తం, మెడభాగం,
బుధుడు- గొతు,ముక్కు,ఊపిరితిత్తులు,
గురువు- కాలేయం,పిత్తకోశం,చెవి,
శుక్రుడు- ముఖం,పునః ఉత్పత్తి అంగాలు ,వీర్యం,ప్రేగులు,
శని- కాళ్ళు,పాదాలు.
ఇలా ఆయా రాశులు, గ్రహాలు మన శరీరంలోని ఆయా అవయవాలను ప్రభావితం చేస్తాయి. రోగం వచ్చినప్పుడు మందుతోపాటు ఆయా గ్రహాల శాంతి చేసుకుంటే శ్రీఘ్రంగా రోగాలు నయమవుతాయి.

Advertisement